energiajutra.com.pl

dom, wnętrze, budownictwo

budownictwo mieszkaniowe
Budownictwo

Czym jest budownictwo mieszkaniowe?

Budownictwo mieszkaniowe określa się również mianem budownictwa komunalnego. Taki rodzaj budownictwa posiada głównie charakter socjalny. Oznacza to, że ma ono na celu zaspokoić potrzeby mieszkaniowe osób, który wykazują się bardzo niskimi dochodami. Istnieje wiele instytucji, które specjalizują się w budownictwie mieszkalnym. Należą do nich m.in. Towarzystwa Budownictwa Społecznego, których celem jest umożliwienie mało zamożnym osobom pozyskania mieszkania. Zadaniem Towarzystwa Budownictwa Społecznego jest budowa mieszkań czynszowych i wynajmowanie ich za stosunkowo niewielką cenę. W tym artykule dowiesz się wszystkiego na temat budownictwa mieszkalnego.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • jak wygląda budowa mieszkań komunalnych
  • jak działa budownictwo mieszkaniowe TBS
  • jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać mieszkanie od TBS

Budowa mieszkań komunalnych

Mieszkania komunalne stanowią rozwiązanie dla najmniej zamożnych obywateli naszego kraju. Budownictwo mieszkalne ma na celu zaspokoić potrzeby mieszkaniowe osób, które nie mogą pozwolić sobie na zakup własnego mieszkania. Jest to szczytna idea, która finansowana jest ze środków skarbu państwa. Wiele osób w naszym kraju nie ma zapewnionych podstawowych potrzeb mieszkaniowych. Są to szczególnie osoby, które wcześniej były ofiarami przemocy domowej i musiały wyprowadzić się z domu dla własnego bezpieczeństwa lub osoby, które w wyniku nieszczęśliwych okoliczności straciły swoje dotychczasowe lokum. Budową mieszkań socjalnych zajmują się Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

Budownictwo mieszkaniowe – jak działa TBS?

Funkcjonowanie Towarzystw Budownictwa Społecznego w dużym stopniu uzależnione jest od wsparcia oferowanego przez skarb państwa. Towarzystwa otrzymują od Banku Gospodarstwa Krajowego kredyty na budowę lokali mieszkaniowych. Kredyt może jednak pokrywać maksymalnie 75% kosztów inwestycji. Resztę stanowi wkład własny.
Wkład taki mogą zapewnić przyszli najemcy lub instytucje zaangażowane w poprawę sytuacji mieszkaniowej swoich mieszkańców. Część inwestycji może pokryć np. gmina lub powiat.
Mieszkania wybudowanego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego nie da się przejąć na własność. Oznacza to, że nawet jeśli posiadamy swój wkład w budowę takiego mieszkania, nie możemy go wykupić lub podarować komuś innemu. Na takiej zasadzie opiera się budownictwo mieszkaniowe i warto mieć tego świadomość. Mieszkania komunalnego nie da się również oddać w podnajem osobom trzecim. Najemca takiego mieszkania nie może w żaden sposób uczynić z mieszkania komunalnego źródła dochodu.

Jakie warunki należy spełniać, aby otrzymać mieszkanie od TBS?

Aby otrzymać mieszkanie socjalne należy spełniać pewne warunki. Przede wszystkim nie można posiadać tytułu prawnego do innego lokalu mieszkaniowego na terenie gminy oraz należy wykazywać dochody nieprzekraczające ustalonego progu. W skrócie, jeśli nie posiadamy żadnego mieszkania i zarabiamy mniej, niż zakładają ustalenia, możemy ubiegać się o mieszkanie socjalne. Takie rozwiązanie może stanowić ratunek dla osób, które nie mogą pozwolić sobie na wynajmowanie mieszkania, ponieważ ich sytuacja finansowa na to nie pozwala. Mieszkając w takim lokalu musimy jedynie pamiętać o tym, aby płacić czynsz.