energiajutra.com.pl

dom, wnętrze, budownictwo

Mostki termiczne
Budownictwo

Mostki termiczne – wszystko co musisz wiedzieć

Budowanie energooszczędnych i ekologicznych domów to  priorytet dla współczesnego świata budownictwa. Jednym z kluczowych elementów tego procesu jest eliminacja mostków termicznych – obszarów, przez które dochodzi do nadmiernego przenikania ciepła lub zimna. Właściwa identyfikacja i odpowiednie zabezpieczenie tych obszarów ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia wysokiej efektywności energetycznej budynku. Sprawdź jak to zrobić!

Czym dokładnie są mostki termiczne?

Mostek termiczny to miejsce w konstrukcji budynku, w którym dochodzi do zwiększonego przenikania ciepła lub zimna w porównaniu z otaczającymi je obszarami. Innymi słowy, jest to fragment przegrody budowlanej charakteryzujący się wyższą lub niższą temperaturą powierzchni wewnętrznej niż pozostała część tej przegrody. Najczęściej występują one w miejscach połączeń różnych materiałów budowlanych, zmian grubości ścian, stropów lub dachów, a także wokół okien, balkonów i drzwi. Częstym powodem ich powstawania jest używanie niskiej jakości materiałów, dlatego warto zdecydować się na sprawdzone produkty – link: tutaj.

Co powoduje powstawanie mostków termicznych?

  • Zwiększone straty ciepła, a tym samym wyższe koszty ogrzewania

  • Ryzyko powstawania pleśni i zagrzybienia na powierzchniach wewnętrznych

  • Dyskomfort termiczny dla mieszkańców

  • Skrócenie żywotności konstrukcji budynku

Dlatego też identyfikacja i eliminacja mostków termicznych jest kluczowym elementem projektowania i wznoszenia energooszczędnych budynków.

Rodzaje mostków termicznych

Geometryczne

Występują w miejscach zmiany grubości przegrody budowlanej, np. w narożnikach ścian, wokół otworów okiennych i drzwiowych, przy połączeniu ścian ze stropem lub dachem. Wynikają one z geometrii konstrukcji i różnej izolacyjności poszczególnych elementów.

Materiałowe

Powstają na styku materiałów o różnej przewodności cieplnej, np. murłata drewniana w ocieplonym dachu, metalowe kotwy w ociepleniu ścian, przejścia instalacji przez ocieplenie.

Konstrukcyjne

Występują w miejscach przerw w ciągłości izolacji termicznej, np. przy słupach nośnych, belkach, wieńcach żelbetowych, kominach. Elementy konstrukcyjne o wysokiej przewodności ciepła stanowią tutaj mostek termiczny.

Instalacyjne

Powstają w miejscach przejść instalacji przez przegrody budowlane, np. rury, przewody elektryczne, kanały wentylacyjne. Nieszczelne lub źle zaizolowane przejścia instalacji są kolejnym źródłem mostków termicznych.

Pozostałe

Oprócz wymienionych powyżej, możemy wyróżnić także mostki termiczne spowodowane np. wilgocią w materiale izolacyjnym, nieprawidłowym wykonawstwem ocieplenia, a nawet cieniem drzew lub budynków sąsiednich.

Jak wyeliminować mostki termiczne?

Po zidentyfikowaniu mostków termicznych należy podjąć działania mające na celu ich wyeliminowanie lub zminimalizowanie negatywnych skutków. Oto najskuteczniejsze metody:

Poprawa izolacji termicznej

Wzmocnienie izolacji w miejscach występowania mostków termicznych to podstawowy sposób ich eliminacji. Może to oznaczać zastosowanie dodatkowych warstw ocieplenia, użycie materiałów o lepszych parametrach termoizolacyjnych lub zastosowanie systemów ocieplenia z uwzględnieniem mostków.

Zastosowanie materiałów o niskiej przewodności cieplnej

Wykorzystanie materiałów budowlanych charakteryzujących się niską przewodnością ciepła, takich jak styropian, wełna mineralna czy pianki poliuretanowe, pozwala ograniczyć powstawanie mostków termicznych na styku różnych elementów.

Właściwe rozwiązania konstrukcyjne

Projektowanie budynku z uwzględnieniem ciągłości warstwy izolacyjnej, stosowanie rozwiązań konstrukcyjnych minimalizujących przerwy w izolacji, a także właściwe wykonawstwo to kluczowe czynniki eliminacji mostków termicznych konstrukcyjnych.

Izolacja instalacji przechodzących przez przegrody

Staranne uszczelnienie i izolacja termiczna wszelkich instalacji, przechodzących przez ściany, stropy czy dach pozwala uniknąć powstawania mostków termicznych instalacyjnych.

Zastosowanie materiałów o wysokiej izolacyjności

Wybór materiałów budowlanych o wysokich parametrach termoizolacyjnych, takich jak systemy ociepleń z warstwą styropianu lub wełny mineralnej, okna i drzwi o niskim współczynniku przenikania ciepła, to skuteczny sposób ograniczenia strat ciepła przez mostek.

Monitorowanie i konserwacja

Regularne kontrole stanu budynku, szczególnie w newralgicznych miejscach występowania mostków termicznych, a także bieżące naprawy i konserwacja to kluczowe działania prewencyjne zapobiegające powstawaniu nowych mostków.

Podsumowanie

Mostek termiczny to słaby punkt w konstrukcji budynku, prowadzący do nadmiernych strat ciepła, a także ryzyka zawilgoceń i rozwoju pleśni. Dlatego też jego identyfikacja i skuteczna eliminacja stanowi kluczowy element projektowania i wznoszenia energooszczędnych obiektów.

Zastosowanie wysokiej jakości materiałów termoizolacyjnych, takich jak styropian fasadowy lub grafitowy, wraz z właściwym doborem i aplikacją klejów, to podstawa ograniczenia mostków termicznych. Równie istotne jest zapewnienie ciągłości warstwy izolacji, prawidłowe wykonawstwo oraz regularne przeglądy i konserwacja budynku.

Artykuł sponsorowany