energiajutra.com.pl

dom, wnętrze, budownictwo

zagospodarowanie terenu budowy
Budownictwo

Zagospodarowanie terenu budowy – najważniejsze informacje

Na każdym placu budowy (nawet tym najmniejszym) trzeba zapewnić pełne bezpieczeństwo wszystkim zatrudnionym osobom. Co więcej, należy również usprawnić całą organizację pracy. W tym celu potrzebny jest odpowiedni, profesjonalny dokument. To nic innego jak zagospodarowanie terenu budowy. Co o nim wiemy?

Kto i kiedy wykonuje taki dokument?

Mając takie dobrze przygotowane pismo, można ukończyć prace budowlane w terminie oraz zminimalizować ryzyko występowania wypadków. Znajduje się tutaj szczegółowo opisany projekt oraz zbiór ustalonych działań. Jakich ogólnie? Mowa między innymi o sposobie rozmieszczenia wszystkich obiektów, wyznaczaniu specjalnej strefy przeznaczonej do magazynowania oraz organizacji transportu i zabezpieczaniu placu przed niespodziewaną wizytą osób postronnych. Dokument ten sporządzany jest oczywiście przed rozpoczęciem prac, a później aktualizowany w ich trakcie (zmieniane do aktualnej sytuacji – postępujących ). Wykonuje go sam kierownik budowy albo grupa doświadczonych specjalistów (w przypadku budowania większych obiektów).

Zagospodarowanie placu budowy – szczegółowy zakres

Zagospodarowanie terenu budowy dotyczy różnych obszarów. Wyżej wspomnieliśmy już, z czym ono jest mniej więcej związane. Teraz poszerzymy ten zakres i wymienimy także inne elementy. Chodzi np. o wykonanie dróg (ustalanie ruchu pieszego i kołowego) oraz przygotowanie miejsca do parkowania aut, a następnie ich rozładunku. Ważnym aspektem jest zarówno stworzenie zaplecza higienicznego i socjalnego, jak i przestrzeni biurowej. Nie można też zapominać o doprowadzeniu mediów, a więc energii elektrycznej i wody oraz wytyczeniu składowiska odpadów. Konieczne jest jeszcze zapewnienie oświetlenia (nie tylko tego sztucznego), wentylacji i łączności (mowa o sieci telefonicznej w pomieszczeniu kierowniczym i systemie nagłośnienia).

Tylko profesjonalnie wykonany dokument

Zagospodarowanie terenu budowy wymaga sporej wiedzy. Nic dziwnego. Musi być przecież wykonane idealnie, bardzo skrupulatnie, sumiennie i starannie. Cały plan nie może zawierać najmniejszych błędów, bo inaczej odpowiednia komisja go odrzuci. Jeżeli kierownik nie sporządzi dokumentu tak, jak należy, to konsekwencje będą bardzo poważne (łącznie z karą więzienia). W wyniku niewłaściwego działania i niewystarczająco zapewnionych środków bezpieczeństwa dojdzie do różnych awarii. Konstrukcja w każdej chwili może się zawalić, przygniatając pracowników. Absolutnie nie wolno więc ignorować przepisów i iść na łatwiznę.