energiajutra.com.pl

dom, wnętrze, budownictwo

czyste powietrze
Dom

Ekonomiczne i środowiskowe zalety uczestnictwa w Programie Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze (PPCP) to jedna z najważniejszych rządowych inicjatyw, która ma celu poprawę jakości powietrza, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i ograniczenie wydatków polskich gospodarstw domowych. Jakie są ekonomiczne i środowiskowe zalety uczestnictwa w PPCP? Wyjaśniamy.

Jakie są ekonomiczne korzyści z Programu Czyste Powietrze?

W ramach Programu Czyste Powietrze można uzyskać dofinansowanie do wymiany przestarzałych kotłów i pieców na paliwa stałe na nowoczesne, efektywne źródła ciepła. Możliwe jest również przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych, np. audytu energetycznego, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz bram garażowych, a także ocieplenie stropów i podłóg. Takie działania pozwalają na ograniczenie rocznych wydatków na ogrzewanie nawet o 40%.

Uzyskanie dotacji w programie Czyste Powietrze dotyczy właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych albo lokali mieszkalnych wydzielonych w budynkach jednorodzinnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Co ważne, roczny dochód wnioskodawcy nie może przekraczać 135 tys. zł.

Ile wynosi dotacja z PPCP? Jej wysokość zależy od dochodu. Na przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji z instalacją fotowoltaiki obowiązują trzy progi maksymalnego wsparcia finansowego:

  • podstawowy – do 66 tys. zł (dofinansowanie różnych kosztów wynosi od 40% do 100%),
  • podwyższony – do 99 tys. zł (dofinansowanie kosztów 70% do 100%),
  • najwyższy – do 135 tys. zł (dofinansowanie kosztów 100%).

Nie sposób nie wspomnieć również o tym, że używanie pieców na węgiel jest jedną z najdroższych metod ogrzewania budynków. Oprócz ogromnych sum pieniędzy wymaga mnóstwa czasu i sił – kilka ton paliwa trzeba wrzucić do kotłowni, a potem nawet wielokrotnie w ciągu dnia dorzucić węgla do pieca i usunąć popiół. To naprawdę problematyczne, zwłaszcza dla starszych osób.

Co Program Czyste Powietrze daje środowisku?

Według badań przeprowadzonych w 2020 r. emisja zanieczyszczeń z pieców starego typu , czyli tzw. „kopciuchów”, wynosiła 52% pyłu PM2,5 oraz 91% rakotwórczego benzo-α-pirenu (w skali całego kraju i roku). Polska znajduje się w czołówce najbardziej zanieczyszczonych państw w UE! Dopóki więc mieszkańcy nie zrezygnują z przestarzałych i wysokoemisyjnych kotłów na węgiel drzewny i drewno, jakość powietrza się nie poprawi.

Co jednak ważne, w ciągu 6 lat (od 2014 do 2020) liczba gospodarstw domowych ogrzewanych węglem spadła z 69% do 51%, a m.in. dzięki Programowi Czyste Powietrze ten odsetek dalej spada. Oznacza to, że do powietrza dostaje się już mniej groźnych dla zdrowia i klimatu zanieczyszczeń.

Uwaga na uszczelnioną listę ZUM!

Osoby planujące złożenie wniosku o dotację i wymianę źródła ogrzewania na pompę ciepła muszą zwrócić uwagę na uszczelnioną listę ZUM. Dofinasowanie z Programu Czyste Powietrze można uzyskać jedynie na pompy widniejące na liście zielonych urządzeń i materiałów (ZUM). NFOŚiGW razem z przedstawicielami z branży producentów i dystrybutorów pomp ciepła znacznie zwiększyło wymogi dotyczące tych sprzętów. To działanie ma na celu ochronę beneficjentów przed bublami, które tak naprawdę nie przyczyniają się ani do poprawy warunków środowiskowych, ani obniżenia rachunków za ogrzewanie i prąd.

Pierwszy kwartał 2024 to okres przejściowy, w czasie którego można jeszcze kupić i zamontować pompy ciepła na starych zasadach. Nowe warunki obowiązują od 1 kwietnia 2024. W przypadku kotłów zgazowujących drewno i pieców na pellet drzewny resort nie planuje zmiany wymogów programu – należy jedynie pamiętać o wyborze urządzenia z listy ZUM.

Źródła:

  1. https://www.czystepowietrze.eu/o-programie. [dostęp online: 16.01.2023].
  2. https://czystepowietrze.gov.pl/media/informacje-prasowe/zapowiedz-zmian-w-programie-czyste-powietrze-w-zakresie-wymogow-dotyczacych-zrodel-ciepla. [dostęp online: 16.01.2023].

Materiał zewnętrzny