energiajutra.com.pl

dom, wnętrze, budownictwo

Jak wygląda wiercenie studni głębinowych
Ogród

Jak wygląda wiercenie studni głębinowych?

Wiercenie studni głębinowych jest procesem kluczowym w zapewnianiu dostępu do czystej wody pitnej w obszarach, gdzie brak jest dostępu do sieci wodociągowej. To skomplikowana procedura, która wymaga precyzji, specjalistycznego sprzętu oraz doświadczenia, aby osiągnąć głębokość niezbędną do dotarcia do warstw wodonośnych.

Proces wiercenia studni

Wiercenie otworu pod rury głębinowe

 • Przygotowanie stanowiska – oznaczenie miejsca na studnię, wyznaczenie środka otworu.

 • Rozpoczęcie wiercenia – wykonanie otworu w ziemi za pomocą specjalistycznego sprzętu wiertniczego, takiego jak wiertnica dźwigowa lub świdrak.

 • Stopniowe głębienie – stopniowe wiercenie otworu, co kilkanaście metrów stosując coraz większe średnice wiertła.

Spawanie rur osłonowych

 • Montaż rur – po osiągnięciu odpowiedniej głębokości, rury osłonowe (np. stalowe lub PCV) są wprowadzane do otworu, chroniąc go przed zapadaniem się.

 • Spawanie – po zainstalowaniu rur osłonowych, rury są spawane, łącząc je w ciągłą, szczelną konstrukcję.

Dowiercanie do warstwy wodonośnej

 • Identyfikacja – wykorzystanie badań geologicznych w celu zidentyfikowania warstw wodonośnych, które zawierają wodę pitną.

 • Dowiercenie – wiercenie studni głębinowych rozpoczyna się od wiercenia przez warstwy skał, docierając do warstwy wodonośnej, w której można znaleźć odpowiednią ilość wody.

Oczyszczanie otworu

 • Usunięcie otworów wiertniczych – oczyszczenie otworu z osadów i odpadów powstałych podczas wiercenia.

 • Sprawdzenie czystości – zapewnienie, że otwór jest czysty i gotowy do dalszych działań.

Kolumna PCV

 • Instalacja kolumny PCV – wprowadzenie kolumny PCV do otworu, która pełni funkcję rurociągu doprowadzającego wodę do powierzchni.

 • Montaż filtrów – instalacja filtrów w kolumnie PCV, które zapobiegają dostaniu się zanieczyszczeń do wody.

Żwirowanie

 • Wypełnienie przestrzeni pomiędzy rurami a ścianami otworu żwirem lub kruszywem, co zwiększa przepuszczalność dla wody.

 • Stabilizacja otworu – żwirowanie pomaga w stabilizacji studni i zapobiega zawaleniu się ścian.

Dobór pompy

 • Analiza wydajności – określenie ilości wody dostępnej i potrzeb w zakresie wydajności pompy.

 • Montaż – wybór i instalacja pompy głębinowej, która będzie podnosić wodę z głębinowej warstwy do kolumny PCV.

Przyłącze studni głębinowej:

 • Połączenie kolumny PCV – podłączenie kolumny PCV z wodociągową infrastrukturą domu lub gospodarstwa rolnego.

 • Testowanie i regulacja – testowanie całego systemu, regulacja pompy oraz sprawdzenie jakości dostarczanej wody.

 • Ostateczne ustalenie przyłącza – ustanowienie stałego przyłącza studni głębinowej do systemu wodno-kanalizacyjnego.

Proces wiercenia studni głębinowej jest wieloetapowy i wymaga precyzji, specjalistycznego sprzętu oraz wiedzy fachowej, aby zapewnić bezpieczeństwo i efektywność pozyskania czystej wody pitnej.

Materiał zewnętrzny