energiajutra.com.pl

dom, wnętrze, budownictwo

materiały izolacyjne w budownictwie
Budownictwo

Materiały izolacyjne w budownictwie – rodzaje i charakterystyka

Materiały do izolacji są bardzo ważne podczas budowy domu. Materiały te pomagają chronić budynek przez utratą ciepła. Materiały izolacyjne aby spełniały swoją funkcję muszą być zamontowane w prawidłowy sposób i odpowiednio dobrane do konkretnego budynku.
Materiały izolacyjne w budownictwie podzielić można na organiczne i nieorganiczne.

Organiczne materiały izolacyjne

Materiały organiczne złożone są z cześć roślinnych, które zostały poddane odpowiedniej obróbce. Materiały te podzielić możemy na:
* płyty pilśniowe – inaczej zwana dyktą – wytwarzane z drewna, które zostało rozwłóknione i następnie w odpowiedniej temperaturze i pod ciśnieniem uformowane w płytę,
* materiały torfowe – uzyskuje się je z rozdrobnionego miało torfowego, który zostaje zmieszany następnie sprasowany, podgrzany i wysuszony,
* płyty wiórowo – cementowe – wytwarzane są z drewna oraz cementu. Dostępne są płyty trudnopalna oraz niepalne.
* płyty paździerzy lnianych i konopnych – wykonane z paździerzy lnu lub konopi połączonych ze sobą klejem pod ciśnieniem,
* płyty z wełny drzewnej – wytwarzane są z resztek pozostających przy produkcji desek, belek oraz listew,
* płyty z wełny owczej – zrobione są z piasku kwarcowego i szklanej stłuczki oraz innych materiałów, np. dolomitu lub wapnia. Wytapia się je w temperaturze około 1000 stopni Celsjusza.

Nieorganiczne materiały izolacyjne

Właściwości materiałów izolacyjnych

Materiały izolacyjne odporne są na wchłanianie wody i zawilgocenie oraz na działanie czynników chemicznych i biologicznych. Potrafią one przewodzić parę wodną oraz promienie słoneczne bez straty ciepła z pomieszczeń.
Wyroby izolacyjne z wełny są odporniejsze na mikroorganizmy starzenie się oraz są dobrym materiałem wyciszającym i przypuszczającym. Zastosowanie ich do ocieplenia budynku jest bardzo dobrym rozwiązaniem, lecz wiąże się z dużymi kosztami.